Jäsensivut löytyvät osoitteesta 

http://mmavantaa.yhdistysavain.fi/jasensivut

Näiden sivujen kautta voit hallinnoida omia tietojasi sekä merkitä maksetut maksut suoritetuiksi.

 

 
©2020 MMA Vantaa ry - Putteri (MMD Networks Oy)