Liity jäseneksi

Tervetuloa MMA Vantaa ry:n jäsenhakemuslomakkeelle. 

Ennen lomakkeen täyttöä lue tämä teksti huolellisesti läpi, sillä lähettämällä jäsenhakemuksen hyväksyt tämän kirjoituksen sisällön.

"Osallistun MMA Vantaa ry:n järjestämiin harjoituksiin sekä tapahtumiin vapaaehtoisesti. Olen tietoinen harjoitteluun sisältyvistä riskeistä. Olen tietoinen siitä, että harjoittelu on sen luonteista, että siihen sisältyy tapaturman, loukkaantumisen tai pahimmassa tapauksessa vaikean vammautumisen tai kuoleman riski.

Olen kykenevä harkitsemaan oman osallistumiseni terveyteni ja taitojeni kannalta.

Järjestäjän (tässä tapauksessa MMA Vantaa ry) vapautus vastuusta: Tietoisena harjoitteluun sisältyvistä riskeistä ilmoitan, että vapautan järjestäjän ja sen edustajat kaikesta vastuusta minulle mahdollisesti aiheutuvista terveyteen tai varallisuuteen kohdistuvista vahingoista, sisältäen mahdollisen vammautumisen tai kuolemantapauksen.

Vastuusta vapautus koskee itse harjoittelun/tapahtuman aikaa matkoineen sekä mahdollisesti myöhemmin ilmeneviä vahinkoja, joiden syntyperuste sijoittuu MMA Vantaa ry:n harjoituksissa tai tapahtumissa käytettyyn aikaan.

Vakuutukset: Olen tietoinen, että asiakkaana vastaan itse tapaturmavakuutuksestani. Vapaa-ajanvakuutus ei välttämättä korvaa harjoittelussa ja tapahtumissa tapahtuvia vahinkoja.

Vaatimukset: Edellä ilmoittamaani liittyen vakuutan että en tule esittämään järjestäjää tai sen edustajia vastaan rikos- tai siiviliperusteista vaatimusta. Tämä koskee myös edunsaajiani ja oikeudenomistajiani.

Sitoumuksen hyväksyminen: Olen huolellisesti lukenut tämän sivuston kirjoituksen, ymmärrän asiakirjan sisällön ja merkityksen sekä hyväksyn tässä esitetyt seikat. 

Lähettämällä jäsenhakemuksen hyväksyn edellämainitut asiat ja jäsenhakemuksen lähetys toimii allekirjoituksena.


Jäsenkaavake

Alta löydä yhdistyksemme jäsenkaavakkeen täytä se mahdollisimman tarkasti.

Kaikkiin kenttiin et luonnollisesti voi varmasti vastata ennen kuin maksut on hoidettu joten jätä nämä kentät tyhjiksi. Maksutiedot löytyvät jäsensivuiltamme jonne voit kirjautua kun hakemuksesi on hyväksytty.

Pidä tunnus siis muistissasi koska voit tarvittaessa muokata omia tietojasi myös jatkossa. Pyrimme hoitamaan myös maksuseurantaa tällä rekisterillä eli harjoituskausien maksuista joudut itse pitämään huolta että ne on merkitty.

HUOM!

JÄSENHAKEMUKSEN HYVÄKSYNNÄSTÄ EI TULE ERILLISTÄ ILMOITUSTA. NE PYRITÄÄN HYVÄKSYMÄÄN MUUTAMAN PÄIVÄN KULUESSA.

ELI JOS OLET JO TEHNYT YHDEN JÄSENHAKEMUKSEN NIIN ÄLÄ TEE ENÄÄ TOISTA. KUN HAKEMUS ON KÄSITELTY VOIT KÄYTTÄÄ JO REKISTERÖIMÄÄSI SÄHKÖPOSTISOSOITETTA JÄSENREKISTERIN TIETOJEN AVAAMISEEN. MUISTA VAAN LUODA ITSELLESI SALASANA.