Yhteystiedot

Seuran puheenjohtaja: Henri Ågren

Salin osoite: Rajatorpan kalliosuoja (Rajatorpantie 27, 01650 Vantaa)

Email: info@mmavantaa.net

Facebook: @mmavantaa

Instagram: @mmavantaa


Alla olevalla lomakkeella voit lähettää palautetta, tai lähettää meille kysymyksen.


REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1       Rekisterin nimi

MMA Vantaa ry. jäsenrekisteri

2       Rekisterinpitäjä

Nimi: MMA Vantaa ry
Verkkosivut: mmavantaa.yhdistysavain.fi
Osoite: Rajatorpantie 27 01650 Vantaa                                              
Sähköpostiinfo@mmavantaa.net

2.1            Rekisteriasioista vastaava taho

Taho joka hoitaa rekisteriasiat ja johon voi ottaa yhteyttä.

Nimi: MMA Vantaa ry.                                                
Sähköpostiinfo@mmavantaa.net

3       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4       Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

·         Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)

·         Jäsenyystiedot

·         Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

·         Lisätiedot

5       Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6       Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7       Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. MMA Vantaary ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8       Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9       Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.