Yhteystiedot

Seuran puheenjohtaja: Henri Ågren

Salin osoite: Rajatorpan kalliosuoja (Rajatorpantie 27, 01650 Vantaa)

Email: info@mmavantaa.net

Facebook: @mmavantaa

Instagram: @mmavantaa


Alla olevalla lomakkeella voit lähettää palautetta, tai lähettää meille kysymyksen. HUOM: Jos laitat kyselyä kokeilukerrasta tai seurassa harjoittelun aloituksesta, laitathan viestiisi mistä lajeista sinulla on kokemusta, kuinka paljon, missä olet harjoitellut ja mitä lajeja haluat harrastaa MMA Vantaalla. Tämä auttaa vastaajaa antamaan selkeämmän vastauksen ilman jatkokysymyksiä! :)


REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1       Rekisterin nimi

MMA Vantaa ry. jäsenrekisteri

2       Rekisterinpitäjä

Nimi: MMA Vantaa ry
Verkkosivut: mmavantaa.yhdistysavain.fi
Osoite: Rajatorpantie 27 01650 Vantaa                                              
Sähköpostiinfo@mmavantaa.net

2.1            Rekisteriasioista vastaava taho

Taho joka hoitaa rekisteriasiat ja johon voi ottaa yhteyttä.

Nimi: MMA Vantaa ry.                                                
Sähköpostiinfo@mmavantaa.net

3       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4       Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

·         Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)

·         Jäsenyystiedot

·         Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

·         Lisätiedot

5       Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6       Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7       Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. MMA Vantaary ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8       Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

9       Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.